NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Bewoners die zijn overleden

Wijkagent en BOA

Komende werkzaamheden

Het laatste nieuws

MFC De Bogen

De bestuursleden van de
Vereniging van Eigenaren
kunt u
hier zien


Postadres van de VvE De Bogen:

VvE de Bogen

p/a Bazuindreef 57

3845 GA  Harderwijk
WAT HOUDT EEN VERENIGING VAN EIGENAREN IN?

Als u een appartement koopt, bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele gebouw. De VvE regelt ook uw rechten en plichten.


Actieve VvE

Een actieve VvE heeft een bestuur. Dit kunnen meerdere eigenaren van een appartement zijn. Er kan ook een externe bestuurder ingeschakeld worden, bijvoorbeeld een administratiekantoor. Wettelijk is de VvE verplicht tenminste 1 maal per jaar een vergadering te beleggen en dan verantwoording af te leggen over b.v. het financiële beheer. De VvE moet ingeschreven zijn in het Handelsregister.  


Gezamenlijk onderhoud door VvE

Een actieve VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex. Bijvoorbeeld ook de gevel of het dak. Alle eigenaren maken maandelijks geld over aan de VvE voor klein onderhoud en de gezamenlijke kosten. Ook is er een reservefonds. In dit fonds sparen de eigenaren voor groot onderhoud en verduurzaming.

Vanaf 1 januari 2018 moet elke VvE een verplichte minimale reservering per jaar doen voor het onderhoud van het gebouw. De VvE heeft een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering.

De VvE regelt de rechten en plichten van de eigenaar.


Vanaf 1 januari 2018 moet elke VvE een verplichte minimale reservering per jaar doen voor het onderhoud van het gebouw.


VvE regelt rechten en plichten van de eigenaar

Woont u in een gebouw met meer eigenaren? Dan is het gebouw gesplitst. De appartementen staan dan los van elkaar ingeschreven bij het Kadaster.

Al uw rechten en plichten als eigenaar van het appartement staan in:

  • de splitsingsakte - hierin staat een nauwkeurige omschrijving van het gebouw
  • het splitsingsreglement - hierin staan de spelregels van de VvE


In deze documenten staat bijvoorbeeld

  • of u het appartement mag verhuren
  • informatie over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte.
    Denk aan een laadpaal plaatsen op het parkeerterrein of een scootmobiel in de hal.


Voordat u een appartement koopt, kunt u deze documenten inzien. Dit kan bij de verkoper of bij het Kadaster.

DE VERENIGING
VAN EIGENAREN