NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Bewoners die zijn overleden

Wijkagent en BOA

Komende werkzaamheden

Het laatste nieuws

MFC De Bogen

De fotografen van deze serie foto’s
zijn geweest:


Otto Buttner

Coby van de Meent

Wim van HarenKlik op een foto

voor een kleine collage
10 juni 2023

Levende Historie Harderwijk is een vereniging waarvan onze leden de geschiedenis laten herleven voor het publiek. Wij tonen het dagelijks leven in de Middeleeuwen óf in het begin van de vorige eeuw. Naast dit tijdperk is de vereniging ook actief in het uitbeelden van het leven rondom einde 20e eeuw.

20 april 2022

Veteraan Bob Bisschop 100 jaar. Deze dag vierde de heer Bisschop zijn 100-ste verjaardag. Burgemeester Harm-Jan van Schaik van Harderwijk bracht hem een felicitatiebezoek.

Februari 2022

Alle 14 vogelhuisjes zijn geadopteerd. Geverfd en van naam van de “adoptieouder(s)” voorzien. De komende tijd gaan we monitoren of de vogelhuisjes in gebruik zijn genomen en door welke soort vogels.

14 december 2021

Sinterklaas was uit het land vertrokken. Als activiteitencommissie konden wij nu beginnen aan onze eerste klus, namelijk alle ingangen van De Bogen in Kerstsferen brengen.

25 september 2021

De opkomst was geweldig. Er waren meer dan 100 bewoners aanwezig. Eenieder werd welkom geheten met koffie en thee met een koekje en een welkomstwoord van de voorzitter van de Huurderscommissie.

11 september 2021

Wat een opkomst … Geweldig. Wij willen alle bewoners/ vrijwilligers bedanken voor zijn of haar inzet tijdens deze georganiseerde schoonmaakdag.

26 mei 2021

GA! Harderwijk organiseerde samen met Zorgdat 6 weken de activiteit 'samen in beweging' voor Harderwijkse senioren.

FOTO’S VAN DE BOGEN