NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Bewoners die zijn overleden

Wijkagent en BOA

Komende werkzaamheden

Het laatste nieuws

MFC De Bogen

Otto Buttner

Jannette Flos

Eljoke Hordijk

06- 53 81 79 70

06- 51 60 75 00

06- 50 41 18 54


Bovenstaande dames en heer zorgen voor de samenstelling van de “Nieuwsbrief van De Bogen”, welke een particulier initiatief is, die 3 maal per jaar wordt uitgebracht plus de invulling van deze website met uiteraard ook de inbreng van uw aangeleverde copy ...


Aanleveren van uw kopie voor
deze website en/of nieuwsbrief

graag via

Webmaster@DeBogen-Harderwijk.nl


Via de post naar:

Redactie Nieuwsbrief
p/a Triasplein 69

3845 GD  Harderwijk


VAN DE REDACTIE

De tijd gaat snel. Er is voor u een tweede uitgave van ons nieuwsblad beschikbaar. Wij hebben er weer een mooie en interessante editie van gemaakt.


In de tussentijd heeft Henk Luiks aangegeven geen deel meer te willen uitmaken van het redactieteam. Bij deze willen wij hem bedanken voor al het werk dat hij heeft gedaan bij het maken van de nieuwsbrieven.


Gelukkig hebben we twee nieuwe vrijwilligers bereid gevonden om de redactie te versterken: Eljoke Hordijk en Jeannette Flos. Dames, welkom in het team. Zij zijn direct aan het werk gegaan.


Verder vindt u in deze uitgave een update van onze commissies. Ook vindt u artikelen over de gehouden activiteiten van onze activiteitencommissie.

U kunt uiteraard ook zelf een stukje aanleveren voor de nieuwsbrief of website. Graag via de mail.

Het mailadres is: redactie@DeBogen-Harderwijk.nl  


Redactie van De Bogen in Beeld

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Voor het appartementencomplex DE BOGEN


Voor onze huurders:

 • Omnia service wonen – 08:00 tot 17:00 uur
  (0341) 27 87 77
 • Uitsluitend voor calamiteiten na 17:00 uur
  (0341) 27 87 04
 • Of mail naar info@omniawonen.nl


Voor eigenaren bij afwezigheid van de huismeester:

 • Metea (VvE beheerder) binnen kantoortijden
  (030) 600 39 30
 • Bij calamiteiten buiten kantoortijden
  (020) 514 86 76
 • Of mail naar VvE@VvEmetea.nl


Uw post en ideeën:

Er zijn ideeënbussen aanwezig bij de voordeur van het kantoor van de huismeester van de Bazuindreef 57, ingang binnentuin, zowel voor huurders als eigenaren van onze woningen van De Bogen.

CONTACT