NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Bewoners die zijn overleden

Wijkagent en BOA

Komende werkzaamheden

Het laatste nieuws

MFC De Bogen

De bestuursleden van de
Huurderscommissie De Bogen
<--------


U kunt de commissie bereiken via

Huurderscommissie@
DeBogen-Harderwijk.nl


Petula Pellikaan is de woonadviseur voor de huurders van Omnia Wonen in het complex van De Bogen Info@OmniaWonen.nl


De huurderscommissie heeft elke
laatste dinsdag van de maand
een overleg met de woonconsulent
van Omnia en de VvE van De Bogen


Stichting Huurdersorganisatie
Omnia Wonen


HEEFT U EEN
SPOEDEISEND REPARATIEVERZOEK
BUITEN DE OPENINGSTIJDEN
VAN OMNIA?

Belt u naar (0341) 27 87 77

Zij verbinden u automatisch door
met de storingsdienst van Omnia


Stichting Huurdersorganisatie
Omnia Wonen


Heeft u een klacht?

Laat het ons weten als u
niet tevreden bent


Of stuur een brief of mail naar

Klachtenadviescommissie Noord Veluwe

t.a.v. het secretariaat

Postbus 270

3840 AG  Harderwijk

E: secretariaat@
klachtenadviescommissie.org


Klik op een foto voor een uitvergroting


Dick van Ittersum (vz)

06-22 94 33 32

DickvanIttersum@DeBogen-Harderwijk.nl

Gonnie Boute (sec)

06-49 83 50 06

GonnieBoute@hotmail.com

Rein Schurer (pen)

06-41 84 29 80

RSchurer@kabelfoon.nl

Miep van Schie

06-29 44 87 76

MiepvanSchie@kpnmail.nl

Thea Schreiber

06-12 69 64 39

TH.Schreiber@outlook.com

VAN DE HUURDERSCOMMISSIE

Leven is bewegen. En bewegen betekent veranderen, vernieuwen. Daar hebben mensen soms wel moeite mee. Zo zei Voltaire: “Mensen zijn machines die door gewóóntes bewegen, zoals molenwieken door de wind” en Goethe: “Al het nieuwe is tweemaal belachelijk, eerst in het begin en later aan het einde”. Dichter De Genestet had in zijn tijd ook moeite met veel nieuws, maar hij besefte dat je niet alles moest afwijzen. “Neem alles áán”, zei hij: “dat is het béste deel, vooral ook financieel!”


En: “Nieuws geleerd? Dat is mooi. Maar wees daarbij verstandig, dat is mooier nog. En mens, voorál, wees niet onhándig”. De Genestet was wijs, hij wist hoe betrekkelijk alle dingen zijn: “De waarheid blijft altijd, en dit in het kort gezegd, alles komt terecht!”

Waarom al deze citaten? Wel, de Huurderscommissie heeft ook steeds te maken met veel nieuws. Soms spijtig, meestal goed. Enkele dingen uit de afgelopen periode wil ik noemen. Met Petula Pellikaan, woonconsulente van Omnia, werken wij nu alweer ruim een half jaar samen. Dat gaat heel goed. Terzijde hebben wij ook contact met Pauline Vos, assistente van Petula. De begroting voor het budget van 2023 is door Rein Schurer bij Omnia Wonen ingediend en aanvaard. De servicekosten in relatie tot de huismeester zijn nu duidelijk uitgelegd en met u gecommuniceerd door middel van een brief van Omnia. De herhaalde schoonmaakdag in maart was opnieuw een succes. Fijn te ervaren hoe steeds weer gemotiveerde vrijwilligers bereid zijn daaraan mee te werken!


Het ventilatiesysteem in alle appartementen is vernieuwd. De te hoog uitgegroeide bomen op het speelveld van de Kindergarden zijn vakkundig gesnoeid. In juni a.s. is er groot onderhoud en vernieuwing van de liften. Voortaan zal de Huurderscommissie welkomstpakketten met informatie uitdelen aan nieuw ingekomen huurders.


Tenslotte: na jarenlange werkzaamheid heeft Otto Buttner besloten zijn functie als secretaris van de VvE te beëindigen. In die functie werkte hij met ons samen. Voor hem wordt het tijd om wat rustiger te leven en daardoor ook wat meer leuke dingen te kunnen doen. Wij begrijpen hem, maar zullen zijn enthousiasme en zijn zeer actieve betrokkenheid bij het wel en wee van de gemeenschap “De Bogen” zeker missen.


En dan al onze activiteiten toch maar een beetje relativeren? De dichter Buddingh: “Het menselijk tekort? Leg het maar naast mijn bord!” O.K., maar we blijven ons natuurlijk wel inspannen voor het welzijn van het wonen in De Bogen. (0523)

Dick van Ittersum - voorzitter huurderscommissie

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN?

Wij zijn de SHOW. Dat staat voor Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen. Wij zorgen dat er wordt geluisterd naar de wensen van huurders.
Met Omnia Wonen en uw gemeente praten wij over alles wat met wonen te maken heeft. Een onafhankelijke organisatie vóór en dóór huurders.

De SHOW is de sparringpartner, woordvoerder en belangenbehartiger voor jou. Wij willen dat iedereen een huis kan huren die bij hen past: betaalbaar, goed onderhouden en in een fijne buurt.


Wilt u meer van ons zien?

Kijk eens op onze website. Daar vertellen wij meer over wie wij zijn. En vooral wat wij voor u doen!

Want ook als u ons niet kent, werken wij hard in uw belang!

Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen

WAT DOET EEN HUURDERSCOMMISSIE?

De huurderscommissie zet zich in voor de belangen van de huurders op complexniveau. Zij hebben overleg en geven desgewenst advies aan Omnia over:

  • Zaken die rechtstreeks te maken hebben met de woningen van hun complex en de directe woonomgeving
  • Zaken die rechtstreeks van invloed zijn op de woon- en leefsituaties van hun huurders


U kunt hierbij ook denken aan onderwerpen als:

  • Onderhoud van woningen en de directe woonomgeving
  • Verbeteringen en renovatie van woningen inclusief het sociaalplan, servicekosten en onderhoud complex


Voor het behandelen van reparatieverzoeken in en rondom het complex (er is bijvoorbeeld een stoeptegel los of een lamp in de hal/portiek stuk) dan kan elke huurder hiervoor een reparatieverzoek indienen bij Omnia Wonen. Dit kan telefonisch, via de Omnia website of via een Omnia klachtenformulier.


Een huurderscommissie kan geen individuele problemen tussen een huurder en Omnia oplossen.

Wel kan zij de huurder advies geven over het inwinnen van informatie m.b.t. dit probleem.

HUURDERSCOMMISSIE