NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Bewoners die zijn overleden

Wijkagent en BOA

Komende werkzaamheden

Het laatste nieuws

MFC De Bogen

DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsites,

www.debogen-harderwijk.nl, www.debogenharderwijk.nl, www.vve-debogen.nl en www.debogeninbeeld.nl en zijn eigendom van OGB Design en ontworpen door OGB Design, gevestigd in Harderwijk en voor alle door OGB Design vervaardigde en gehoste websites. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.


OGB Design is de ontwerper van de website. Het eigendomsrecht van de website en de gebruikte lay-out zijn eigendom van OGB Design en zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag gekopieerd worden zonder expliciete schriftelijke toestemming van OGB Design.


Door een overeenkomst aan te gaan met OGB Design zijn de algemene voorwaarden, zoals die door OGB Design worden gehanteerd en gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel, automatisch van toepassing.


OGB Design verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


OGB Design is niet verantwoordelijk voor schade, misbruik, fouten en ongevallen die ontstaan door het gebruik van de website of het volgen van instructies zoals die op de website zijn vermeld.


OGB Design houdt de inhoud van de website actueel en volgt hiervoor de digitale instructie en aanwijzingen van de opdrachtgever op. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


Bij misbruik, onregelmatigheden of criminele activiteiten bij het gebruik van deze website behoudt OGB Design zich het recht voor de website van het internet te verwijderen. OGB Design mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. OGB Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. OGB Design is niet verantwoordelijk voor de koppelingen naar andere websites.


OGB Design behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan OGB Design de toegang tot de webpagina monitoren.


U zult OGB Design, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners van deze Disclaimer, beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.


OGB Design

________________________________________________________________________


COOKIE STATEMENT

Wat doen cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan deze website eventueel cookies opgeslagen op de harde schijf van uw computer, zodat u bij een volgend bezoek aan deze website als gebruiker wordt herkend. Door OGB Design, en/of door derden, kan zo informatie over uw gebruik van deze website en van andere websites worden verzameld.


Welke cookies gebruikt OGB Design

Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als u uw browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek aan deze website worden uitgelezen. OGB Design plaatst zelf cookies, ook wel first party cookies genoemd. Deze cookies zijn gemaakt door of voor OGB Design, worden door OGB Design op uw computer opgeslagen en alleen OGB Design heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Zulke cookies worden door OGB Design bijvoorbeeld gebruikt om u taalinstellingen te onthouden. Er worden ook door derden cookies geplaats via de websites van OGB Design, ook wel third party cookies genoemd. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, worden door derde partijen op uw computer opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Het is belangrijk om te weten dat OGB Design geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze 'third party cookies'.


Daarnaast maakt OGB Design gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit stelt OGB Design in staat haar website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers. Andere derden die via onze websites cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten of te delen.


Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van een websites geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help functie van uw browser. Daar kunt u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen.

NB: als u helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient u deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die u gebruikt. Als u cookies weigert en/of verwijdert kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website.


Wijzigingen van dit Cookie Statement

OGB Design behoudt zich het recht voor dit Cookie Statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen.

________________________________________________________________________


COLOFON (AANGAANDE DE NIEUWSBRIEF “DE BOGEN IN BEELD”)

Redactie:

Otto Buttner

06- 53 81 79 70

Webmaster@DeBogen-Harderwijk.nl


Vormgeving en Opmaak:

Otto Buttner


Oplage:

250 exemplaren huis aan huis, welke zijn de bewoners van het appartementencomplex De Bogen, sponsoren en winkeliers winkelcentrum Drielanden in Harderwijk


Druk:

Repro-Postkamer uit Ermelo.


Copyright:

Niets uit deze, eerdere en volgende uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. fotokopie, microfilm, Internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de redactie.


De redactie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens. Een deel van de informatie wordt door derden aangeleverd en de redactie is daarom niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie.

Lezers van de nieuwsbrief kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door de redactie aangeboden informatie.DeBogen-Harderwijk.nl


Start ontwikkeling:

01-01-2021


Plaatsing Internet:

01-02-2021Ontstaan van
de Nieuwsbrief
“De Bogen in Beeld”

DISCLAIMER